Άλλα αίτια άνοιας

άλλα αίτια άνοιαςΕκτός από τα νευροεκφυλιστικά αίτια άνοιας, αυτά δηλαδή στα οποία η καταστροφή εγκεφαλικών κυττάρων γίνεται για λόγους που δεν κατανοούμε πλήρως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει σαφής εξωτερική αιτία. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν την άνοια λόγω αγγειακών βλαβών, που είναι αρκετά συχνή, και πολλά ακόμη σπανιότερα είδη άνοιας, όπως λοιμώξεις και διατροφικές διαταραχές. Η αναζήτηση και εντόπιση όλων αυτών των αιτίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι σε κάποια από αυτά υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα αιτιολογικής θεραπευτικής παρέμβασης· αυτό, για κάποιους ασθενείς, μπορεί να σημαίνει τη δυνατότητα ανακοπής της εξέλιξης της νόσου με σταθεροποίηση ή ακόμη και υποχώρηση των συμπτωμάτων. Επιλέξτε παρακάτω το θέμα που σας ενδιαφέρει: