Η μετωποκροταφική άνοια

Dementia -tree losing leavesΣε μετωποκροταφική άνοια οφείλεται περίπου 1 στις 20 περιπτώσεις άνοιας. Είναι συχνή αιτία άνοιας σε άτομα κάτω των 65 ετών. Επειδή οι προσβαλλόμενες περιοχές αφορούν στην προσωπικότητα-συμπεριφορά του ασθενούς και το λόγο, η νοητική έκπτωση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Στον τύπο της νόσου που επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά: περιορισμό των αναστολών (με αποτέλεσμα κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά), απάθεια/αδράνεια, απώλεια κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, εμμονική-στερεότυπη-επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και αλλαγές στη διατροφή
  • Στον τύπο που επηρεάζει κυρίως το λόγο: δυσκολία στην ομιλία, την εύρεση της κατάλληλης λέξης και του ονόματος των αντικειμένων, γραμματικά λάθη και προβλήματα στην κατανόηση της γλώσσας.

Η μετωποκροταφική άνοια, αρχικά τουλάχιστον, δεν χαρακτηρίζεται από δυσκολία στη μνήμη και την αντίληψη του χώρου, όπως η νόσος Alzheimer. Όπως και στις υπόλοιπες νευροεκφυλιστικές άνοιες όμως, οδηγεί σε προοδευτική επιδείνωση. Δεν υπάρχει κάποια ενδεικνυόμενη θεραπεία, αλλά οι ασθενείς λαμβάνουν όταν χρειάζεται φάρμακα για συγκεκριμένα συμπτώματα της νόσου αυτής, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Επειδή οι ασθενείς είναι κατά κανόνα νεότεροι από ό,τι στις νόσους Alzheimer και Parkinson και συχνά παρουσιάζουν σοβαρή διαταραχή στη συμπεριφορά τους νωρίς στην εξέλιξη της νόσου με περιορισμένη επίγνωση της αρρώστιας τους, ενδέχεται η εξέταση από ειδικό να καθυστερήσει αρκετά, ενώ συχνή είναι και η ανάγκη νοσηλείας τους σε μονάδες φροντίδας.