Νευροεκφυλιστικές άνοιες

νευροεκφυλιστικές άνοιεςΟ όρος νευροεκφύλιση σημαίνει τη διαταραχή της δομής και της λειτουργίας των νευρικών κυττάρων, που μπορεί να οδηγεί και στο θάνατό τους. Τα σχετιζόμενα νοσήματα λέγονται νευροεκφυλιστικά και σε αρκετές περιπτώσεις στα συμπτώματά τους περιλαμβάνεται και η άνοια. Ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που κυρίως προσβάλλεται, η άνοια μπορεί να είναι η κύρια κλινική τους έκφραση, όπως στη νόσο Alzheimer, που αναλύθηκε διεξοδικά, και τη μετωποκροταφική άνοια, ή μπορεί η νοητική έκπτωση να συνυπάρχει με μια χαρακτηριστική διαταραχή της κίνησης, όπως στη νόσο Parkinson και την άνοια με σωμάτια Lewy. Συνήθως τα νοσήματα αυτά εμφανίζονται σποραδικά, μερικές φορές όμως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Εξαίρεση αποτελεί η νόσος του Huntington, που είναι κληρονομική.